Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İşyurtları Birimi

  İŞYURDU SERVİSİMİZ

  İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun Görevleri :

  a) İşyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirlemek, 

  b) İşyurtları kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçesini onaylamak, 


  c) İşyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek, 


  d) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esas ve usullerini belirlemek, 


  e) İşyurtları yönetim kurullarının önerisi üzerine 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre nitelikleri 4301 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen işçilerin çalıştırılmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların işten çıkarılmasına karar vermek, 

  f) Fazla iş çıkarmak suretiyle işyurduna yararlı olan personel ve hükümlülere prim ödenmesinin esas ve usullerini belirlemek, 


  g) Yıllık bilançolarında tahakkuk edecek kârdan, personel, işçi ve hükümlülere kâr payı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini karara bağlamak, 


  h) Bakanlığın denetim programlarına ek olarak, işyurtlarının faaliyetlerinin Adalet Müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakan'a önermek, 


  ı) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeline İşyurtları Kurumu ve işyurtlarının hesaplarını tutturmak ve bu hesapları ilgilendiren işleri yaptırmak, 


  i) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek, 


  j) Genel Müdürün önerisiyle işyurtlarına işletme ihtiyaçları için kaynak tahsisi yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar vermek, 


  k) Genel Bütçeden aylık alan kadrolu personelin işyurdunda çalıştırılmasına ilişkin Genel Müdürün önerilerini karara bağlamak, 


  l) İşyurtları Kurumu ile işyurtlarının paralarının yatırılacağı bankaları belirlemek, 


  KANTİN : Hükümlü-tutuklular ile kurum personelinin; temizlik, gıda, kırtasiye, giyim vb. ihtiyaçları temin edilmektedir. 


  FOTOĞRAFHANE: Kurumumuzda barındırılan hükümlü-tutukluların ihtiyacı olan vesikalık ve hatıra fotoğraflarının çekim ve tabletme işleri yapılmaktadır. 


   

  Adres

  YUKARI OKÇULAR MAH. CEZAEVİ CAD. NO: 1 YAYLADAĞI/HATAY

  Telefon

  1- 03262361336 2- 03262361337

  Fax No : 0326-236-13-39

  E-Posta

  abbhatay.ckcikisaretadalet.gov.tr